Rolf Berlin 2008-01-12
Tullräkenskaper för Ålborg 1583-1607


Som framgår av nedanstående artikel av Klitgaard besöktes Ålborg av ett
stort antal skeppare från Bohuslän under 1500 talet. Det finns bevarade
tullräkenskaper för Ålborg (Budolfi sogn) mellan åren 1583-1606.
Nedan redovisas 337 avfotograferade och inskannade sidor med
tullräkenskaper enligt följande lista:

1583: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1586: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
1587: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
1588: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1589: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
1590: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
1592: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1594: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1595: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
1596: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
1597: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
1598: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1599: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1600: Nr1, 2, 3, 4, 5
1601: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1602: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1603: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1604: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1605: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1606: Nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Arbete pågår med att tolka namn på skeppare och hemmahamn.
Till var och en av ovanstående bild kommer att finnas en textsida.
Det var uppskattningsvis 500 skeppare från Bohuslän som betalade tull
och de kommer att föras in på en sammanfattande lista på morlanda.se.
 

----------------------------------------------

Utdrag från artikel i Varbergs Museums Årsbok 1957 sid 9-14
C. Klitgaard:

The Fair at Aalborg af Whitsuntide, 1583 and 1594
At the end of the Middle Ages the most famous fair in the Northern
countries was the big fair at Skanör. But at the same time there was held
another fair at Aalborg, known and visited by merchants from Scotland,
the Netherlands and from the Hanseatic League. It was the fair at Aalborg
at Whitsuntide,
The author has found two lists of merchants from Halland and
Bohuslän, from the years 1583 and 1594, with specifications of what they
bad to pay for harbour-dues and in Custom's duty.

Pinsemarkedet i Aalborg 1583 og 1594
Markedshandlende fra Halland og Bohus Len


I middelalderens sidste del var de store Skanor-markeder ved
Skaanes sydvestlige fremspring jo beromte i hele Norden, og serligt
forstod Hansestederne med Lubeck i spidsen at drage fordel af de store
sildefangster, der foregik her, ligesom ogsaa den danske Konge havde
store indkomster af tolden her baade af ind- og udlendinge.
Men der var paa samme tid et andet marked paa dansk omraade,
som ogssaa skyldte sildefangsten sit opstaaen, og som ligeledes sogtes
af handlende fra alle tre nordiske riger og fra Hansestaederne, Holland
og Skotland, nemlig Pinsemarkedet i Aalborg.
Dette var oprindeligt fremstaaet i Limfjordsbyen Nibe vest for
Aalborg, hvor centret for det danske sildefiskeri da er, men ca. 1490
flyttedes markedet til Aalborg, dels vel fordi denne by da var det
egentlige Danmarks neststorste kobstad med stor handelsforbindelse
med Hansestederne, Holland og Norge, og dels fordi der henimod anno
1500 var opstaaet store sildefiskerier omkring Limfjordens indlob,
saaledes ved Halsegnen, Mov og Dokkedal.
Aalborg Pinsemarkeds blomstringstid faldt i 1500-aarene; ved aar
1600 kom en lang periode, da silden ikke lenger sogte til Limfjorden,
og selv om der nok ogsaa senere kom tider med rigt fiskeri her, naaede
pinsemarkedet aldrig igen sin tidligere betydning, og da det endelig
nedlagdes fra 1882 sammen med landets ovrige krammarkneder, var det
kun en afglans af fortidens storhed.
Der er i Aalborg Byarkiv bevaret et par fortegnelser fra 1583 og
1594 over de afgifter og bropenge (kajafgift) og kramgods, som de,
der sogte markedet, erlagde; men herved er at bemaerke, at i
fortegnelsen 1594 er begge disse poster slaaet sammen under bropenge,
hvilket altsaa vil sige, at det var gods, som er tilfort pr skib, og for
1583 vedkommende skal man da i det folgende heller ingen
adskillelse gore. Desverre ses det som regel ikke af hvad art de
lossede varer var, kun angives fra Bohuslen og Halland en stor del
heste, af hvilke nogle videre ferdes til Lybeck og Rostock.
Bropengeafgiften af Heste var een skilling pr stk.
 

Markedet 1583.

 

Anders Mogensen i Älfsborg

11 skill.

Lauritz Bagghe i Marstrand

4 skill.

Jens Stenssen i Konghelle

12 skill.

Christen Bartelsen i Laugholm

1 mark

Niels Byrresen i Halland

8 skill.

Lauritz Bagge i Hastensund

8 skill.

Gunde Svendsen i Gosöe

1 mark

Knud Christensen paa Sodonäs

½ mark

Niels Lang i Halland

8 skill.

Per Jude i Laugholm

12 skill.

Jon Hansen i Halland

6 skill.

Peder Svendsen i Konghelle

20 skill.

Oluf Byrresen i Hiesing

8 skill.

Brönild Hogensen i Marstrand

8 skill.

Arvid Gyltte i Konghelle

12 skill.

Byrri Knudsen i Halland

6 skill.

Jens Nielsen i Vette sogn, Halland

6 skill.

Peder Svendsen i Slebs sogn, Halland for 3 heste

3 skill.

Niels Nielsen i Slebs sogn

6 skill.

Anders Storm i Mollesund

6 skill.

Anders Eskesen i Konghelle

1 mark

Mikkel Andersen i Konghelle

8 skill.

Asmund i Konghelle

8 skill.

Thord Andersen i Slebs sogn til bropenge og for 

 

ög at udskibe paa Bryggen

13 skill.

Anders Erickssen i Konghelle

1 mark

Arvid Gyltte i Konghelle

12 skill.

Peder Svendsen i Slebs sogn

8 skill.

Anders Torstensen i Halland

8 skill.

Mogens Ebbesen i Slebs sogn for ög

10 skill.

Mads Brun i Barravig

1 mark

Jens Stiisen i Konghelle

8 skill.

Jens Lauridsen i Uddevalla

8 skill.

Oluf Jörgensen paa Oroust

12 skill.

Mogens Persen i Konghelle

8 skill.

Hogen Jensen i Konghelle

1 mark

Anders Karlsen i Halland

8 skill.

Niels Bendtzen i Konghelle

12 skill.

 

 

Markedet 1594.

 

Anders Eriksen i Konghelle

8 skill.

Hans Prytz i Konghelle

3 mark

Svend Olsen i Halland

6 skill.

Jens Börisen i Varberg

6 skill.

Las Jensen i Marstrand

8 skill.

Thord Olsen i Halland

4 skill.

Niels Persen i Hadstensund

8 skill.

Peder Thomesen i Gjedvigsund

4 skill.

Niels Jensen i Gjedvigsund

4 skill.

Jörgen Olufsen i Hadstensund

12 skill.

Lars Olsen i Marstrand

4 skill.

Henrik Godske i Hultehaven

8 skill.

Niels Börisen i Halland

12 skill.

Oluf Persen i Hadstensund

8 skill.

Peder Olsen i Hadstensund

8 skill.

Svend Olsen i Konghelle

1 mark

Jens Thordsen i Bould (= Bolg)

1 mark

Peder Olsen i Konghelle

½ mark

Svend Andersen i Sleb

4 skill.

Jörgen Olufsen i Marstrand

14 skill.

Jens Nadeen i Halland

12 skill.

Peder Poulsen i Halland og af 3 heste

11 skill.

Anders Börisen i Halland

6 skill.

Hogen Hellisen i Halland

10 skill.

Anders Thordsen i Uddevalla

10 skill.

Anders Mickelsen i Hamborgsund

10 skill.

Anders Olsen i Nödesund

12 skill.

Lars Öre paa Koster

8 skill.

Anders i Aspevigen

10 skill.

Lars Stensen i Marstrand

1 marrk

Jon Henriksen i Hadstensund

6 skill.

Knud Sörensen i Lauholm

8 skill.

Helli paa Skaffueöen (Skaftö?)

8 skill.

Oluf Kaspersen i Lysekil

8 skill.

Sören Jensen i Gustrup

1 mark

Hans Bernsen i Kongsback

2 skill.

Rasmus Olsen i Marstrand

1 mark

Jens Lauritzen i Hamborgsund

8 skill.

Jens Nielsen i Valde sogen

6 skill.

Svend Andersen i Slebs sogen 2. rejse

8 skill.

Niels Jensen i Halland

4 skill.

Jon i Lande sogen

6 skill.

Jacob Skelfeld i Marstrand

12 skill.

Jon Persen i Halland

8 skill.

Oluf Nielsen i Konghelle

10 skill.

Börie Anfast i Halland

1 ½ mark

Björn Svendsen i Halland

12 skill.

Peder Degn i Kongsback

4 skill.

Jens Bödker i Kongsback

6 skill.

Peder Guldbrandsen ved Sneckistad

8 skill.

Anders Jensen i Halland

12 skill.

Oluf Olsen i Hamburgsund

12 skill.

Thomis Jacobsen i Gjedvigsund

6 skill.

Peder Alsen i Halland

10 skill.

Halls Andersen i Halland

10 skill.

Peder Alsen i Halland (2. Rejse)

12 skill.

Hogen Nielsen i Konghelle

2 mark

Erik Thorsen i Marstrand

1 mark

Oluf Engilbretsen i Halland

14 skill.

Sören Jensen i Marstrand

6 skill.

Anders Bjarnsen i Roghvig (Råvik?),

10 skill.

Hogen Hellisen i Halland

10 skill.

Thomis Rasmusen i Roghvig

14 skill.

Anders Nielsen i Halland

8 skill.

Jens Enbertsen i Halland

8 skill.

Oluf Laursen i Halland

1 ½ mark

Peder Alsen i Halland, 3. rejse,

8 skill.

Svend Olsen i Konghelle

1 mark

Oluf Sörensen paa Huarlle

14 skill.

Jargen Strick af Fiskebäkkill

8 skill.

Amon Hansen i Kolber (Kåleberg?)

12 skill.

Mogens Mogensen i Halland

6 skill.

Niels Börrisen i Halland

12 skill.

Thomis Christensen i Rogsvig

12 skill.

Anders Andersen i Hamborgsund

6 skill.

Jacob Henriksen paa Kongsback

10 skill.

Sören Nielsen i Högsboe

5 skill.

Niels Andersen i Lauholm

1 mark

Rasmus Jörgensen i Hallumstad

1 mark

Anders Börrisen i Halland, 2. rejse,

8 skill.

Hans Thordsen i Halland

8 skill.

Niels Börrisen i Halland, 2. rejse, 

12 skill.

Niels Hogensen i Konghelle af skude el 5 heste, 

1 mk 1 sk.

Hogen Persen i Uddevalla 

1 mark

Bernt Trogilsen i Marstrand 

8 skill.

Oluf Lauritzen i Halland, 2. rejse, 

8 skill.

Svend Andersen i Halland 

6 skill.

Helli Andersen i Halland 

8 skill.

Jörgen Reesvend i Konghelle 

1 ½ mark

Anders Nielsen i Halland, 2. rejse, 

6 skill.

Peder Alsen i Halland, 4. rejse, 

10 skill.

Hans Andersen i Halland, 2. rejse, 

10 skill.

Bernt Andersen i Varberg, 2. rejse, 

8 skill.

Jon Thollesen i Röger (=Rödje) 

8 skill.

Oluf Laursen i Halland, af skude 6 sk., 8 heste

8 .sk.

     3. rejse, 

14 skill.

Gert Alsen ved Loftebro 

4 skill.

Peder Alsen i Halland, 5. rejse, 

8 skill.

Niels Hogensen i Konghelle 

14 skill.

Per Alsen af Lauholm 

4 skill.

Oluf Laursen i Halland, 4. rejse, 

4 skill.

Jens Nielsen i Halland af skude 8 sk, af 2 heste 

10 skill.

Rasmus Persen i Alsbou 

6 skill.

Jens Nielsen i Halland 

8 skill.

Oluf Gudsten i Halland 

10 skill.

Anders Nielsen i Halland, 3. rejse, 

6 skill.

Thore Andersen i Halland 

10 skill.

Erik Jonssen i Halland 

10 skill.

Anders Salmondsen i Marstrand 

2 skill.

Anders Bendsen i Harmandsund 

8 skill.

Lars Andersen i Harmandsgaard 

10 skill.

Christen Jensen i Berevig (Brevik) 

14 skill.

Jacob Henriksen i Kongsback 

10 skill.

Thomis Rasmussen i Roghvig, 2. rejse, 

14 skill.

Oluf Olsen i Nedesund 

1 mark

Jens Bödker i Kongsback, 2 rejse, 

8 skill.

Oluf Hagensen i Konghelle 

6 skill.

Oluf Nielsen i Konghelle 

8 skill.

Svend Andersen i Sleb, 3. rejse, 

6 skill.

Anders Jensen i Boe (Bua?) 

12 skill.

Per Skonning i Konghelle 

1 mark

Hans Persen paa Guldholm 

6 skill.

Jon Bendsen i Uddevalla 

8 skill.

Björn Svendsen ved Löftebro 

1 skill.

Oluf Laursen i Halland, af skude 6 sk, af 4 heste 

4 skill.

     5. rejse,

10 skill.

Anders Nielsen i Halland

8 skill.

Niels Sörensen paa Guldholm

8 skill.

Jacob Nielsen i Dynekil

10 skill.

Villum Christensen i Bondefjord (-Båtefjord)

10 skill.

Sören Jensen paa Hysing

8 skill.

Morten Jacobsen i Harrmandsund

8 skill.

Christen Christensen i Uddevalla.

1 mark

Sommer i Hunnebostrand

8 skill.

Thorsten Hellisen i Halland

1 mark

Svend Andersen i Halland, 4, rejse,

6 skill.

Per Thomesen i Oxevig

6 skill.

Anders Jensen i Konghelle

12 skill.

Oluf Wolsen i Marstrand og af 5 heste hand 

 

    havde inde

1 mk 5 sk.

Berit Andersen i Varberg, 3. rejse, 

8 skill.

Jens Eriksen i Vinberg

1 ½ mark

Thorsten Eriksen i Mollesund

12 skill.

Knud Eriksen i Vinberg

8 skill.

Oluf Engelbretsen i Halland, 2. rejse,

12 skill.

Anders Börisen i Uddevalla

6 skill.