Lokalt

Han vill vara med och bygga familjeträd för hela världen

Torbjörn Nikus är en inbiten släktforskare som vill gå ett steg längre än vad kyrkböckerna ger möjlighet till. På dataskärmen har han en bild av österbottningar som simmar i Salt lake. Foto: Mikael Herrgård
Michael Swanson, hustrun Rebecca och sonen Stepehen på besök i Finaland sommaren 2006. Foto: Torbjörn Nikus

Släktforskarna börjar hysa allt större intresse för DNA-analyser. Hittills är det bara 400 finländare som låtit utföra en så kallad Y-DNA- analys på laboratoriet i Houston, Texas. Torbjörn Nikus är en av dem.
-Jag fick höra talas om DNA inom släktforskningen först i vinter. Michael Swanson i USA berättade om det intressanta forskningsprojektet.
Det säger Torbjörn Nikus, inbiten släktforskare, sedan många år tillbaka.
I Michael Swansons släkt levde de tills helt nyligen i tron att de härstammade från Sverige. När Swanson började släktforska hittade han Torbjörn Nikus webbplats på nätet och därmed småningom också släktens rätta ursprungsland.
I fjol besökte Michael Swanson sin farfars farfars hemby Rejpelt i Vörå första gången. Kort därefter engagerade han sig också i det nygrundade Y-DNA-projektet Finland.
-Det här är lite längre gående släktforskning som är mycket intressant om du vill veta när dina förfäder emigrerat och varifrån folk invandrat till Finland. Med kyrkböckers hjälp har jag själv kommit tillbaka till 1600-talet i min forskning. Inte har jag någon annan nytta av det än att jag vet var jag var för 40000 år sedan. Det finns många teorier om detta som ändrat med åren, säger Torbjörn Nikus
Hur beställer man en DNA-analys?
-Man går in på nätet på Family Tree DNA eller på National Geographic och beställer en sats provrör. På posten får du provrören, en provpinne som liknar en tandborste, instruktioner och returkuvert.
Med provutrustningen från National Geographic följer dessutom en cd-rom skiva som innehåller information om projektet och den bakomliggande forskningen om hur mänskligheten utgående från Afrika spridit sig över världen.
-Provet tas genom att man stoppar provpinnen i munnen och gnider den mot kindens slemhinna i sextio sekunder. Pinnen förs in i ett provrör som tillsluts och skickas per post till Houston. Proverna sparas, så vill man beställa tilläggsinformation på samma prov så ska det vara möjligt.
-Det finns tre olika prov som graderas enligt antalet markörer. Det billigaste, tolv markörer kostar 80-90 euro. Det dyraste som är 67 markörer kostar cirka 145 euro. Generellt kan man säga att ju högre markör desto noggrannare prov, desto närmare släkt.
Vad fick du veta?
-Jag fick veta att jag tillhör haplogruppen I1a. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är en kromosom som undersöks. Största delen av vårt DNA är gemensamt. Men det är intressant. Michael Swanson vars förfäder kommer från min hemby Rejpelt, tillhör gruppen N3.
Vad är skillnaden?
-Enligt forskarna kom gruppen I1a från Europa via Norge, Sverige, ner till Tavastland och sedan till Österbotten. Michael Swansons anfäder kommer enligt detta från det som i dag är Sibiren via Ural till Finland. Så stor skillnad är det på vårt DNA trots att vi är tio gånger släkt med varandra.

-Y-DNA (gäller enbart män) är indelat i 18 stora haplogrupper från A till R. I Finland beräknas 29 procent av befolkningen höra till I-gruppen och 63 procent till N-gruppen. För Sverige är motsvarande siffra 48 procent i I-gruppen och bara 3 procent i N-gruppen.
Olle Grims är en annan släktforskare i Vörå som tänt på idén och småningom har ett provrör att vänta på posten.
-Ju fler som deltar desto intressantare blir det, säger Olle Grims.
Han har skaffat sig en hel del information om ämnet via nätet. I Sverige har släktforskarna börjat använda DNA-analyserna tidigare än i Finland.
Rolf Berlin, teleingenjör i Farsta, är en flitig debattör på forumet DNA-genealogi på internet. Han har svarat på mångas frågor.
Han berättar att hans morfars berättelser ursprungligen inspirerade honom att börja forska om livet i Bohusläns skärgård på 1800-talet. Tillbaka på 1500-talet upptäckte han att det kommit många invandrare från Danmark, Tyskland, Holland och Skottland till fiskelägena i Orust.
-När jag läste om DNA-testerna första gången 2002 blev jag nyfiken och ville testa mig. Tyvärr var priset då 5000 kronor så jag hade inte råd. Under 2005 läste jag om Genographic project och bestämde mig genast eftersom priset på 100 dollar passade min plånbok bättre. Nu vet jag att mina fäderneanor med stor sannolikhet kan spåras tillbaka till medeltidens Skottland, säger Rolf Berlin.
-Databasen i Houston har fördubblats på ett år. När jag började intressera mig för det här 2005 fanns det 45000 analyser. Nu är siffran 90000. Då sa man att målet var 100000 tester 2010 men det målet uppnås betydligt tidigare.
Rolf Berlin uppmanar alla som är intresserade av ämnet att läsa boken "Evas sju döttrar",skriven av Bryan Sykes.
-Den har inspirerat många.
I boken beskriver författaren hur sju kvinnor för 20000 år sedan koloniserade Europa och blev urmödrar till dagens européer.
Det finns också motstånd mot den här typen av forskning. Vad säger kritikerna?
-En del är rädda att forskningen ska användas fel. Andra igen säger att det går att bevisa att vem som helst är släkt med kungen, säger Rolf Berlin.
I Finland välkomnar administratören Lauri Koskinen folk att ansluta sig till det nationella projektet DNA-Finland, som samlar DNA uppgifter från personer som bor i Finland och har emigrerat från Finland. Erhållna uppgifter analyseras och rapporetras och blir därefter tillgängliga för forskarna.
Lauri Koskinen är själv pensionär, aktiv släktforskare, bosatt i Saarijärvi.

Han har själv startat pro-jektet i Finland men vill inte ha äran för det arbete som gjorts hittills.
-Utan Vöråbördiga Michael Swanson och Närpesbördiga Laura Hayden skulle vi inte ha ett så välfungerande Finlandsprojekt i dag. En tredjedel av våra 159 medlemmar är amerikafinländare. I Amerika har verksamheten varit känd längre. Här hemma har intresset just vaknat, säger Lauri Koskinen.

Marita Bagge
25.2.2007 kl. 00:56


Fakta:

  • Det finns två uppsättningar arvsanlag i människan som inte kombineras om när släktled läggs till släktled. Den ena är Y-kromosomen som enbart män har och det andra är mitokondrie DNA, som ärvs enbart från modern. Med hjälp av de här två, allmänt förkortade Y-DNA och mt-DNA, kan man göra släktträd för varje kvinna och man.
  • Redan på 1950-talet kände forskarna till DNA molekylens struktur men först på 2000-talet blev hela den behövliga genkartan klar.
  • Om en viss grupp människor har samma genföljd i det avsnitt som studeras så kallas det en haplotyp. En grupp haplotyper som ligger nära varandra och antas ha utvecklats från samma ursprung kallas haplogrupp.
  • Genom att studera hur Y-kromosomens haplogrupper, sammanlagt 18 stycken, rört sig över jordklotet fås kunskap om folkförflyttningar och mänsklighetens historia.
  • Forskningsprojektet heter The Genographic Project. Det är ett samarbete mellan National Geographic och IBM. Allmänheten deltar via Family Tree DNA, som grundades av genealogen Bennett Greenspan 1999.
  • På nationella nivåer finns olika underprojekt inom vilka man bistår varandra med information och utbyter erfarenheter.
  • Det stora laboratoiet FT DNA som är involverat i denna forskning finns i Houston, Texas. Laboratoriet har en databas med 90¶000 Y-DNA-analyser och 30 000 mtDNA- analyser.
  • Hittills finns cirka 700 Y-DNA test från Sverige, 400 från Finland, 500 från Norge och 400 från Danmark i databasen. Beställningen av analysen både görs via internet och betalas också på nätet. Provtillbehör erhålls på post och levereras till Houston per post.
  • Projektet Y- DNA Finland administreras av Lauri Koskinen i Saarijärvi, Michael Swanson (Vöråättling i USA) och Laura Hayden( Närpesättling i USA)
  • Andra intressanta projekt hittas på adressen http://www familytreedna.com/public/scandinavianydna/eller http://wwwfamilytreedna.com/public/ScandinvaiamtDNA/

Här kan du kommentera artikeln!

Här kan du skriva ut artikeln!

Här kan du tipsa en vän om artikeln!

Läsarnas kommentarer
Kommentar 25.2.2007 21:11:39
Finland DNA-projekten länken: http://fidna.info
M SwansonWebbfråga